Pages

Floden Sover 2000

av Martin Brodén och Tobias Wrigstad

Floden Sover 2000 har ingenting att göra med scenariot Floden Sover. Martin och Tobias försökte skriva ett nytt scenario till LinCon 2001, med vissa samarbetsproblem. Scenariot är relativt surrealistiskt, och bygger in stora delar av resenärer. De tre rollerna heter Sofia, Bergström och Jag.

Om du vill försöka dig på att spelleda detta, hör av dig. Vi tror att inte allt framgår klart och tydligt av hur vi vill göra. Tanken är att 3 spelare mässar högt i rollerna som Sofia, Bergström och Jag, samtidigt som tre andra roller ur Resenärer spelar scenariot i mitten av rummet.

Bemanning:
3 spelare, 1 spelledare
Speltid:
2-4 hours
Nyckelord:
Desconstruction, no conflict, frustration, insight
Premiär:
LinCon, 2001

Downloads